SØFF Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Svendborg økologiske fødevarefællesskab den 28/3-2019 kl. 19 i Svendborg Forsamlingshus, Lundevej 2 Dagsorden i henhold til vedtægterne:hValg af dirigent Valg af referent Formandens beretning Regnskabsaflæggelse og godkendelse Behandling af indkomne forslag Fremlæggelse og godkendelse af budget Valg af formand Valg af kasserer Valg af 3-5 øvrige bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Eventuelt…